BRANIEWSKIE SPOTKANIE BRANŻOWE

W dniu 07.12.2018 roku odbyła się w siedzibie naszej Spółki przy ulicy Olsztyńskiej 10 prezentacja trzech firm: KARTGIS, AQUA – TECH oraz AKWA, która zajmuje się produkcję armatury wodociągowej. Na spotkaniu branżowym obecna była kadra zarządzająca okolicznych zakładów i spółek wodociągowych.

Firma KARTGIS zajmuje się produkcją oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wykorzystywanych do Planowania Zasobów Przedsiębiorstw (ERP), a także Systemów Informacji Geograficznej (GIS). System ten umożliwia tworzenie modeli matematycznych sieci wodociągowych przy użyciu danych pobieranych bezpośrednio z platformy GIS. Model umożliwia prezentację obecnego stanu sieci, jak również symulację stanów przy określonych warunkach poprzez konstrukcję różnych wariantów sieci. Pozwala to na ocenę zachowania sieci, np. ciśnienia wody w przypadkach nadmiernego obciążenia, np. pożaru. Model matematyczny pozwala na wykrycie : zatkanych przewodów, strat wody oraz odcinków o zbyt małym ciśnieniu. System GIS przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Przedsiębiorstwa. Model eKartAnalyst to narzędzie do efektywnej paszportyzacji danych wraz z niezliczonymi integracjami i analizami międzysystemowymi znacząco optymalizującymi procesy wewnątrzfirmowe. W aplikacji możliwe jest zastosowanie GPS oraz podgląd terenu na podkładach rastrowych co pozwala na łatwą orientację w terenie, szybsze odszukanie poszczególnych miejsc i obiektów.

Kolejna, prezentującą się firma to AQUA – TECH przedstawiła nowe technologie oraz nowe rozwiązania techniczne strefowego podziału miasta i racjonalizacji zużycia wody. Strefowy system monitorowania dystrybucji wody w sieci wodociągowej, pozwala na:

  • prawidłową ocenę strat wody spowodowanych wyciekami – na podstawie analizy minimalnych, nocnych przepływów ( dla całego systemu i poszczególnych stref pomiarowych),
  • możliwość racjonalnego zarządzania grupami diagnostycznymi w celu szybkiej lokalizacji i likwidacji wycieków na podstawie strefowej analizy strat i minimalnych, nocnych przepływów,
  • możliwość oceny rzeczywistego, chwilowego zużycia wody,
  • natychmiastowe alarmowanie o przekroczeniach dla poszczególnych punktów pomiarowych,
  • dostarczanie danych do prawidłowej kalibracji modelu hydraulicznego sieci,
  • wskazanie punktów i stref w których parametry pracy sieci wymagają regulacji, inwestycji w nowe połączenia.

Spotkania branżowe dają szanse firmą na wprowadzanie nowych technologii, które usprawnią zarządzanie zakładów i spółek wodociągowych.

 

IMG 5046

 

 IMG 5072

 

 

IMG 5074