Od 8 maja 2020 r. działa na Kompostowni Pryzmowej Osadów ścieków mokra bariera antyodorowa. Kurtyna antyodorowa zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz kompostowni lotnych substancji zapachowych. Zastosowana technologia mokrej mgły jest nie tylko efektywna ale także ekologiczna, bezpieczna zarówno dla środowiska jak i nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt. Linia zamgławiająca z dyszami po dwóch stronach wiaty ma 120 m długości. Instalacja wypuszcza obłoki mikroskopijnych kropelek powstałych z mieszaniny wody i preparatów antyodorowych. Preparaty występują w formie koncentratów i służą do neutralizacji odorów różnego pochodzenia.  Aktywne składniki zawarte w preparatach mają na celu oddziaływanie na molekuły brzydkiego zapachu. Receptury preparatów oparte są na naturalnych olejkach eterycznych (pinia, cytrus, pomarańcza) występujących w środowisku naturalnym oraz olejkach syntetycznych. Zarówno koncentraty jaki i roztwory preparatów, są nieszkodliwe dla ludzi,  zwierząt i środowiska. W celu zapewnienia całorocznego użytkowania systemu instalacja wyposażona jest w system ogrzewania rurociągów w sezonie zimowym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że od dna 1 czerwca 2020r. zostaje przywrócona możliwość dokonywania bezpośrednich rozliczeń w kasie Wodociągów Miejskich przy ulicy Olszytńskiej.

Przypominamy, że opłat można dokonywać w godzinach od 8:00 do 14:00

     Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w publikacji z dnia 19 marca 2020 r. pt. "Water, sanitation, hygiene and waste management for COVID-19" w chwili obecnej nie ma dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub ściekach. Jak podkreśla WHO ryzyko dla zasobów wody związane z występowaniem choroby COVID-19 jest niskie. Jednocześnie WHO zaznacza, że standardowe, wykorzystywane w przedsiębiorstwach wodociągowo - kanalizacyjnych metody uzdatniania wody, w szczególności z zastosowaniem chloru, będą pomocne przy ewentualnej dezaktywacji wirusa SARS-CoV-2.

     Ponadto WHO wskazuje, iż nie ma obecnie dowodów na przenoszenie się ww. wirusa przez systemy kanalizacyjne, bez względu na to, czy zastosowano oczyszczanie ścieków, czy też nie. Niezależnie od powyższego każdy etap oczyszczania ścieków (w tym czas retencji i rozcieńczanie) powoduje zmniejszenie potencjalnego ryzyka.

     WHO zaleca przestrzeganie przez pracowników przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych standardowych praktyk ochrony zdrowia i higieny osobistej, takich jak np. częste mycie rąk (z użyciem mydła i wody bądź z użyciem środka na bazie alkoholu) oraz unikanie dotykania twarzy nieumytymi rękami.