Oznaczenie sprawy  ZP 03/2017                                                      Braniewo dnia 21.11.2017r.

OGŁOSZENIE

 

o unieważnieniu postępowania na:

,,dostawę, montaż i wdrożeniestrefowego systemu  monitorowania dystrybucji wody  

w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. Braniewo”

            W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zamówienia publicznego na:,,dostawę, montaż i wdrożeniestrefowego systemu  monitorowania dystrybucji wody  

w sieci wodociągowej eksploatowanej przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. Braniewo”.

Zamawiający - Wodociągi Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie, działając w oparciu o art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych,  niniejszym  zawiadamia, iż postępowanie na ww zadanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otrzymują:

  1. Oferenci
  2. Tablica ogłoszeń
  3. a/a

pdfOgłoszenie_o_uniewaznieniu_ZP_03_20171.pdf

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 21 listopad 2017 14:41 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 21 listopad 2017 14:49 Super User