dotyczy: postępowania: ZPO-ZWIK-01-04-2017 – Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch ulicach miasta Braniewa – w ulicy Botanicznej i Nadbrzeżnej.

zapytanie z dnia 08.05.2017r.

Pytanie 1.

      W pkt. 2 ppkt. 11 Opisu Przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wartość krótkoterminowego modułu sprężystości dla obydwu typów dopuszczonych wykładzin. Prosimy o doprecyzowanie jaka jest oczekiwana przez Zamawiającego wartość długoterminowego modułu sprężystości dla obu typów dopuszczonych wykładzin lub określenie minimalnego wymaganego współczynnika redukcji A zgodnie z normą DIN EN 761.

Odpowiedź:

       Zamawiający określa minimalną wartość współczynnika redukcji A dla każdego z typów     dopuszczonych wykładzin jako 1,3.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 10 maj 2017 07:55 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 10 maj 2017 07:57 Super User