Braniewo dnia 16.05.2017r

Oznaczenie sprawy:  ZPO/ZWiK-01-04-2017                                 .

OGŁOSZENIE

o wyborze oferty na wykonanie zadania:

,,Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch ulicach miasta Braniewa – w ulicy Botanicznej i Nadbrzeżnej”.

 

       W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: ,,Renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w dwóch ulicach miasta Braniewa – w ulicy Botanicznej i Nadbrzeżnej”; niniejszym zawiadamia się, iż w wyniku dokonania oceny ofert, wybrana została:

  1. oferta Nr 1,  złożona przez: TERKAN POLSKA  Spółka z o.o.

       adres:  Ul. Węsierska 14a

                 80-178 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta znajwyższą liczbą punktów z punktu widzenia kryteriów  oceny ofert.

  1. w postępowaniu złożyli oferty następujący wykonawcy:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Punktacja w kryterium cena

Punktacja w kryterium

okres gwarancji

Łączna punktacja
1.

TERKAN POLSKA  Spółka z o.o.

Ul. Węsierska 14a

80-178 Gdańsk

90,00 10,00 100,00
2.

 Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD

 Stanisław Boguta   Spółka Jawna

 Nieznanowice 50,

 32-420 Gdów

59,26 10,00 69,26

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 17 maj 2017 15:31 Super User