Braniewo, 25.09.2017 r.

 

Wodociągi Miejskie Spółka z o.o.

14 – 500 Braniewo

ul. Olsztyńska 10

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert pisemnych na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017”.

Termin przeprowadzenia badania: do 28 lutego 2018 r.

W ofertach należy przedstawić:

  1. cenę wykonania usługi (kwota netto),
  2. aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest oferent,
  3. poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i spełnieniu kryteriów prowadzonej działalności, określonych w art. 47 Ustawy z dnia 7 maja 2000 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77, poz. 649),
  4. minimum 10 referencji,
  5. metody (Spółka wymaga przeprowadzenia badania w siedzibie Spółki) i harmonogram prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego (minimum 10 przyjazdów biegłego rewidenta do siedziby Spółki w całym okresie trwania badania).

Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach z napisem „BADANIE SPRAWOZDANIA - 2017” w siedzibie zamawiającego do dnia 13 października 2017 r.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty bez podania przyczyn oraz ponoszenia jakichkolwiek skutków finansowo – prawnych.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Przeproadzenie badania za rok 2017 pdf 645.22 KB Krzysztof Sobieski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25 wrzesień 2017 09:31 Krzysztof Sobieski