W związku z Ogólnopolskim Tygodniem Kariery pod hasłem: Kariera, Kompetencje, Kreatywność  organizowanym w oświacie w ramach współpracy z Panią Kierownik Praktyk Zawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych Spółka zorganizowała w dniach 20 i 21 października 2021 r. wycieczki edukacyjne w której uczestniczyły klasy ósme ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie oraz ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie.

      Był to dobry moment by pokazać młodzieży, skąd bierze się woda płynąca w naszych kranach i co się z nią robi by po użyciu przez ludzi nie szkodziła środowisku.

    W środę 20 października uczniowie 8 klasy ze SP nr 5 w Braniewie rozpoczęli zwiedzanie obiektów naszej Spółki od Przepompowni Wody Pitnej zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie, gdzie zapoznali się z procesami pozyskania, uzdatniania i dystrybucji wody pitnej. Woda pitna dostarczana dla mieszkańców Braniewa wydobywana jest ze złóż głębinowych położonych w miejscowości Rogity, po uzdatnieniu jest czysta i ma optymalny skład. Następnie uczniowie udali się na Oczyszczalnię Ścieków znajdującą się przy ul. Przemysłowej w Braniewie. Tam dowiedzieli się, jak funkcjonuje oczyszczalnia i jak wygląda oczyszczony ściek. 

   W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili cały obiekt, zobaczyli jak funkcjonuje oczyszczalnia, poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków przechodząc cały proces technologiczny. Następnie zwiedzili budynek przeróbki osadów ściekowych, w których są one odwadniane. Na koniec uczniowie obejrzeli pomieszczenie sterowni, z którego dyspozytor kieruje całym procesem technologicznym oczyszczalni. Oczyszczony ściek trafia do płynącej nieopodal oczyszczalni rzeki Pasłęki.

     W czwartek 21 października odwiedzili nas uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej w Lipowinie w której uczestniczyło 29 uczniów. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty na Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach. Po przekazaniu ogólnych informacji dotyczących działalności naszej Spółki młodzież zapoznała się z procesem uzdatniania wody pitnej i obejrzała urządzenia zainstalowane na SUW. Następnie uczniowie zostali zapoznani z systemem dystrybucji wody pitnej odwiedzając Przepompownię Wody Pitnej zlokalizowaną przy ul. Szkolnej 1 w Braniewie.

    Były to bardzo ciekawe wycieczki, mamy nadzieję że dające dużo do myślenie - jak ludzie gospodarują dostępną wodą. Uczniowie uzmysłowili sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej uzdatnianie. dystrybucję, a następnie oczyszczanie i zagospodarowanie osadów.     

Otwarcie Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

1 października 2021 roku odbyła się oficjalna uroczystość oddanie do użytkowania Modernizowanej Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie i została przecięta symboliczna wstęga.

W uroczystym otwarciu udział wzięli Burmistrz Miasta Braniewa Tomasz Sielicki, Radni Miasta Braniewa, Wójt Gminy Braniewa, przedstawiciele braniewskich Spółek oraz pracownicy Spółki Wodociągi Miejskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy ulicy Szkolnej w Braniewie

W sierpniu 2021 roku została zakończona modernizacja Przepompowni Wody Pitnej (PWP) w Braniewie przy ulicy Szkolnej.

Zakres robót obejmował prace budowlane, elektryczne i sanitarne.

W ramach prac zostało wykonane:

1. Branża budowlana:

-  Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową;

-  Ułożono płytki ceramiczne na powierzchniach posadzek i ścian;

-  Oba podziemne zbiorniki wody pitnej poddane zostały renowacji poprzez iniekcyjne, ciśnieniowe uszczelnieni rys i pęknięć przy zastosowaniu dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, a następnie powierzchnie zbiorników pokryto zaprawą polimerowo – cementową;

-  Wykonano utwardzone nawierzchnie z kostki brukowej;

-  Wymieniono ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi.

2. Branża elektryczna:

-  Wykonano nową szafę sterowniczą;

-  Wymieniono instalację elektryczną w budynku PWP;

-  Zainstalowano zestaw nowych pomp;

-  Zainstalowano nowy agregat prądotwórczy z autostartem;

-  Uaktualniono program sterujący pompownią pracujący z nowym sterownikiem.

3. Branża sanitarna:

-  Wymieniono orurowanie pompowni z żeliwnego na stal nierdzewną;

-  Wymieniono przepływomierz elektromagnetyczny rejestrujący przepływy wody do sieci wodociągowej;

-  Wymieniono orurowanie łączące zbiorniki wody z budynkiem pompowni;

-  Wymieniono armaturę odcinającą i regulacyjną na rurociągach pompowni;

-  Wyposażono pompownię w osuszacz powietrza.

Wartość projektu wynosi 1 452 164,32 zł netto (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote 32/100), współfinansowane z pożyczki WFOŚiGW w Olsztynie (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) w kwocie 1 306 947,88 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych 88/100), wkład własny 145 216,43 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych 43/100).