Dnia 20.07.2021 roku Prezes Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie Pan Bartłomiej Fita i Burmistrz Miasta Braniewa Pan Tomasz Sielicki podpisali umowę nr 40/OR/2021 na wykonanie zadania „Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sportowa – ETAP II’’.

        Urząd Miasta zlecił Spółce wykonanie uzbrojenia działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Sportowej w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W ramach umowy będzie realizowana sieć wodociągowa w technologii PE 110, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 mm i kanalizacji tłocznej PE 90, sieć kanalizacji deszczowej wraz z podejściami pod kraty uliczne.