Spółka Wodociągi Miejskie zaprasza absolwentów klas ósmych szkoły podstawowej do składania podań o przyjęcie w charakterze pracownika młodocianego w celu odbycia przygotowana zawodowego o kierunku:
monter sieci i instalacji sanitarnych.


Zainteresowanych prosimy o składanie podań w sekretariacie Spółki do dnia 28.06.2024r.

Dokumenty wymagane:
-podanie
- kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Przyjęci kandydaci będą informowani telefonicznie do dnia 15.07.2024r.