WODOCIĄGI MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Olsztyńska 10
14-500 Braniewo

Siedziba Spółki – ul. Olsztyńska 10
Oczyszczalnia Ścieków – ul. Przemysłowa 26
Przepompownia Wody Pitnej – ul. Szkolna 1
Kompostownia – ul. Stefczyka