Strategia rozwoju na lata 2024 – 2026
Dążymy do tego, aby stać się wzorcowym przedsiębiorstwem, spełniającym rosnące wymagania naszych klientów, przy szczególnej dbałości o środowisko naturalne oraz warunki pracy poprzez:

  • zapewnienie stabilności finansowej Spółki,
  • nieustanny rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów oraz objęcie usługami kolejnych obszarów,
  • wdrażanie najwyższych standardów technologicznych,
  • rozwój przedsiębiorstwa pod względem technologii, kosztów, udziału w rynku,
  • stworzenie silnego, kompetentnego i skutecznego zespołu pracowników dążących do stałego doskonalenia zawodowego,
  • systematyczne doskonalenie systemów zarządczych,
  • zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości,
  • niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków od wszystkich klientów,
  • systematyczne podnoszenie poziomu zadowolenia mieszkańców miasta Braniewa,
  • podnoszenie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa.