Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez spółkę „Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

 

(obowiązujący)

pdfRegulamin2023.pdf 

 

 

Poprzednie regulaminy 

 

pdfRegulamin.pdf 

 pdf.pngRegulamin-skompresowany.pdf (obowiązywał do dnia 5 sierpnia 2021)