Reklamacje dotyczące rachunków za dostarczenie wody i odbiór ścieków prosimy zgłaszać w siedzibie Spółki w Biurze Obsługi Klienta, pod numerem telefonu 55 644 24 17 wew. 11 , tel. kom. 604 534 339, 694 109 098.