Braniewo, dn. 16.11.2020 r.

Nr postępowania: ZP 01/2020

Przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja przepompowni wody pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie„

Termin składania ofert: 02.12.2020 r. godz. 1000.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie nr 610529-N-2020 z dnia 2020-11-16 r pdf 284.54 KB Super User
SIWZ - Modern. przepompowni pdf 536.70 KB Super User
[A-1] - Formularz OFERTA doc 67.50 KB Super User
[A-1] - Formularz OFERTA pdf 189.41 KB Super User
[A-2] - FORMULARZ CENOWY xls 93.00 KB Super User
[A-2] - FORMULARZ CENOWY pdf 146.41 KB Super User
[A-3] - Oświadczenie dot. spełnienia warunków doc 34.50 KB Super User
[A-3] - Oświadczenie dot. spełnienia warunków pdf 145.78 KB Super User
[A-4] - Oświadczenie dot. wykluczenia doc 38.00 KB Super User
[A-4] - Oświadczenie dot. wykluczenia pdf 137.39 KB Super User
[A-5] - Zobowiązanie podmiotu docx 17.49 KB Super User
[A-5] - Zobowiązanie podmiotu pdf 122.36 KB Super User
[A-6] - Oświadczenie Grupa Kapitałowa docx 16.96 KB Super User
[A-6] - Oświadczenie Grupa Kapitałowa pdf 98.18 KB Super User
[A-7] - Wykaz robót doc 75.50 KB Super User
[A-7] - Wykaz robót pdf 131.48 KB Super User
[A-8] - Wykaz osób docx 32.06 KB Super User
[A-8] - Wykaz osób pdf 163.16 KB Super User
[A-9] - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt. 2 docx 16.93 KB Super User
[A-9] - Oświadczenie - art. 25 ust. 1 pkt. 2 pdf 85.15 KB Super User
[A-10] - Wzór umowy pdf 352.15 KB Super User
[Zał. B-1.1] - Projekt zagospodarowania terenu pdf 607.44 KB Super User
[Zał. B-1.2] - PBW-br. architek. i konstruk pdf 1.40 MB Super User
[Zał. B-1.3] - PBW-br. sanitarna pdf 1.71 MB Super User
[Zał. B-2.1] - PR - przedmiar br. budowlana pdf 61.52 KB Super User
[Zał. B-2.2] - PR - przedmiar br. sanitarna pdf 61.05 KB Super User
[Zał. B-2.3] - PR - przedmiar br. elektr. i AKPiA pdf 69.29 KB Super User
[Zał. B-3] - ST - 01 pdf 1.91 MB Super User
[Zał. B-3] - ST - 02 pdf 536.78 KB Super User
[Zał. B-3] - ST - 03 pdf 1.36 MB Super User
[Zał. B-1.4] - PBW - br. elektr. i AKPiA cz.1 pdf 735.80 KB Super User
[Zał. B-1.4] - PBW - br. elektr. i AKPiA cz.2 pdf 519.59 KB Super User
[Zał. B-1.4] - PBW - br. elektr. i AKPiA cz.3 pdf 1.58 MB Super User
[Zał. B-1.4] - PBW - br. elektr. i AKPiA cz.4 pdf 727.60 KB Super User
[Zał. B-1.4] - PBW - br. elektr. i AKPiA cz.5 pdf 567.78 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 07:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 07:46 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 20:01 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 20:16 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 20:33 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 21:35 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 17 listopad 2020 22:33 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 17 listopad 2020 23:43 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 listopad 2020 13:18 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 18 listopad 2020 14:20 Super User