Braniewo, 16 grudnia 2020 r.

Oznaczenie sprawy: ZP 01/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – Wodociągi Miejskie Spółka z o.o. w Braniewie; 14-500 Braniewo, ul. Olsztyńska 10

– zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Modernizacja przepompowni wody pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie” (ogłoszenie w BZP z dnia 16.11.2020 r. pod nr 610529-N-2020)

dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o wyborze oferty ZP 01_2020 pdf 870.44 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 grudzień 2020 10:37 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 16 grudzień 2020 10:40 Super User