Brak właściwego zabezpieczenia wodomierza przed niskimi temperaturami może doprowadzić do zamarznięcia wody w przyłączu i zniszczeniem licznika, a w efekcie wywołać niekontrolowany wyciek wody i przerwę w jej dostawie.

Jeżeli wodomierz znajduje się wewnątrz budynku:

  • sprawdź szczelność okien i drzwi, zadbaj o ocieplenie pomieszczenia tak, aby mroźne powietrze nie przenikało do środka;
  • owiń wodomierz suchym materiałem izolującym, np. szmatami, starym kocem, gazetami.

W sklepach można też kupić wełnę mineralną lub matę izolacyjną. Prosimy pamiętać, aby nie zakrywać okienka umożliwiającego sprawdzenie wskazania licznika:

  • zabezpiecz odsłonięte przewody wodociągowe narażone na działanie niskich temperatur, np. przy pomocy styropianu lub tzw. osłony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

Jeżeli wodomierz znajduje się w studzience należy:

  • sprawdź szczelność pokrywy, jeśli nie jest szczelna – uzupełnij ubytki np. pianką montażową;
  • uprzątnij studzienkę i koniecznie usuń zalegającą w niej wodę.

     Przed mrozem należy zabezpieczyć także sieć sezonową, np. ogrodową. Trzeba odwodnić instalację i zamknąć dopływ wody. W przeciwnym razie, woda w rurach może zamarznąć i je rozsadzić, co wiąże się z kosztownymi naprawami.