Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Zdjęcie pracowników zaangażowanych w akcję Szlachetna Paczka Grudzień 2017 r.
Czyszczenie kolektora sanitarnego. Osiedle wojskowe. Listopad 2017 r.
Czyszczenie kolektora sanitarnego. Osiedle wojskowe. Listopad 2017 r.
Pracownicy podczas Prezentacji funkcjonowania programu ZSI Sierpień 2017 r.
Pracownicy podczas Prezentacji funkcjonowania programu ZSI Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa. Zespół igłofiltrów odwadniających wykop. Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa. Zespół igłofiltrów odwadniających wykop. Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa Sierpień 2017 r.
Kanalizacja deszczowa ul. Kwiatowa Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopu podczas usuwania awarii na kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa. Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopu podczas usuwania awarii na kanalizacji deszczowej ul. Kwiatowa. Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopów i odwodnienie igłofiltrami. Sierpień 2017 r.
Zabezpieczenie wykopów i odwodnienie igłofiltrami. Sierpień 2017 r.
Zapadnięcie chodnika zieleńca na kanalizacji deszczowej po ulewnym deszczu Osiedle wojskowe Sierpień 2017 r.
Zapadnięcie chodnika zieleńca na kanalizacji deszczowej po ulewnym deszczu Osiedle wojskowe Sierpień 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
Spotkanie uczestników Programu Polska-Rosja. Marzec 2017 r.
kompostownia
kompostownia
kopostownia wjazd
kopostownia wjazd
laboratorium
laboratorium
Traktor z przyczepą wykorzystywany do transportu osadu z Oczyszczalni na Kompostownię
Traktor z przyczepą wykorzystywany do transportu osadu z Oczyszczalni na Kompostownię
Maszyny wykorzystywane na kompostowni
Maszyny wykorzystywane na kompostowni
Samochód techniczny.
Samochód techniczny.
stacja uzdatniania wody budynek
stacja uzdatniania wody budynek
stacja uzdatniania wody środek
stacja uzdatniania wody środek
stacja uzdatniania wody
stacja uzdatniania wody
stacja wapnowania
stacja wapnowania
Zdjęcie tortu z okazji XX lecia spółki
Zdjęcie tortu z okazji XX lecia spółki
Oczyszczalnia ścieków pomieszczenie załadunkowe odsączonego osadu do produkcji
Oczyszczalnia ścieków pomieszczenie załadunkowe odsączonego osadu do produkcji "Kompostu Braniewskiego"